Јавна набавка: Анализатор електролита и ацидобазног статуса

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 43/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Појашњење конкурсне документације (11.10.2018); Одлука о додели уговора (25.10.2018); Обавештење о закљученом уговору (31.10.2018);

Јавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 35/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (24.09.2018); Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (05.10.2018); Обавештење о закљученом уговору – ( … )More informationsЈавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал