Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 12/19: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора; Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (12.04.2019); Обавештење о закљученом уговору – партија ( … )More informationsЈавна набавка: Намирнице за кухињу

Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 9/19: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Обавештење о закљученом уговору – партија 13 (27.3.2019); Одлука о додели уговора (07.03.2019); Обавештење о закљученом уговору – ( … )More informationsЈавна набавка: Намирнице за кухињу