Јавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 65/17: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (26.12.2017); Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (29.12.2017); Обавештење о закљученом уговору – ( … )More informationsЈавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Јавна набавка: Санитетски и медицински потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 59/17: Позив за подношење понуда (21.11.2017); Конкурсна документација (21.11.2017); Појашњење конкурсне документације (24.11.2017); Појашњење конкурсне документације (29.11.2017); Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (30.11.2017); ( … )More informationsЈавна набавка: Санитетски и медицински потрошни материјал

Јавна набавка: Гасно уље

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 57/17: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Измена конкурсне документације (14.11.2017); Одлука о додели уговора (04.12.2017); Обавештење о закљученом уговору (25.12.2017);

Јавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 49/17: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Појашњење конкурсне документације (21.09.2017); Измена конкурсне документације (25.09.2017); Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.09.2017); Одлука о ( … )More informationsЈавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал