Органи управљања

УПРАВНИ ОДБОР:

 • др Весна Малићанин, председник;
 • Драгана Хаџи-Ристић, члан;
 • Александар Тошић, члан;
 • Александар Смиљковић, члан;
 • др Јасмина Краговић, члан;
 • Ивана Петровић, члан;
 • Јасмина Миленић, члан;

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 • Драган Шеровић, председник;
 • Хранислав Стајковац, члан;
 • Далибор Ђорђевић, члан;
 • Живадин Ђорђевић, члан;
 • Весна Гочанин, члан;

РУКОВОДСТВО:

 • ВД Директора: др Вања Балшић;
 • Помоћник директора за немедицинска питања: Весна Ивановић, дипл.ецономиста;
 • Главна медицинска сеста болнице: Зденка Бонџић;
 • Главна медицинска сестра поликлиничке делатности: Милунка Стевановић;
 • Руководилац финансијско-рачуноводствених послова: Слађана Брковић, дипл.економиста;

ПОВЕРЕНИК ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

 • др Зоран Чеперковић;