Други пројекат развоја здравства Србије

Posted on

Министарство здравља Републике Србије спроводи активности за унапређење система здравствене заштите у области финансирања кроз Други пројекат развоја здравства Србије.

У оквиру ове компоненте пружа се подршка реформама усмереним на унапређење система финаснирања на нивоу примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите од стране Републичког фонда за здравствено осигурање.

Подршка реформи у финансирању болница подржава активности усмерене ка јачању транспарентности и подстицаја за ефикасније финансирање које Републички фонд за здравствено осигурање издваја за државне болнице. Главни фокус је подршка фазној имплементацији система плаћања према Дијагностички сродним групама (ДСГ) за акутну негу болесника.

На основу утврђених критеријума, у селекцији пилот болница за симулацију и увођење система ДСГ изабрана је и Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања као представник адекватног примера за пилот здравствену установу потребног типа.

Статус пилот установе подразумева активно учешће менаџмента установе у свим активностима које ће се спроводити у установи континуирано у временском периоду од седам месеци почевши од 01. јуна 2017.године, укључујући и припремне активности, почев од априла месеца.

У оквиру припремних активности, дана 10.04.2017.године у просторијама Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања започета је обука запослених ове здравствене установе кроз едукацију о основним појмовима и корацима у имплементацији ДСГ са освртом на анализу досадашњег извештавања Специјалне болнице према РФЗО и ЗЗЈ Краљево.

Интерактивна размена искуства запослених са предавачима показала су ниво заинтересованости лекара, медицинских сестара и техничара, администратора, немедицинског особља и управе у примени новина у извештавању и вођењу документације.

Стручна лица Министарства здравља (Други пројекат развоја здравства Србије – Јединица за координацију пројекта), Републичког фонда за здравствено осигурање и Института за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут” овом првом обуком започели су сарадњу са једном од пилот болница у низу планираних активности пројекта.

Верујемо да ће тимски рад запослених Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања допринети бржем и ефикаснијем имплементирању пилот пројекта а као огледни пример допринети развоју новог начина финансирања болница.