Јавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 57/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (20.12.2018); Обавештење о закљученом уговору – партија 2 (26.12.2018); Обавештење о закљученом уговору – ( … )More informationsЈавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Јавна набавка: Лож уље

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 55/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (03.01.2019); Обавештење о закљученом уговору (15.01.2019);