Наша мисија и визија

МИСИЈА

Тимски рад запослених који својим способностима, поузданошћу и мотивацијом, као и познавањем принципа добре клиничке праксе и медицинске технологије, континуирано пружају квалитетне, безбедне и правовремене медицинске услуге здравствене заштите, пацијентима различитог социјалног и друштвеног статуса, а у циљу очувања здравља, оздрављења оболелих, као и достојанственог живота у тешким тренуцима пацијената који болују од неизлечивих болести.

Све пролази и тече, али наша мисија “здравље човека на првом месту” остаје.

ВИЗИЈА

Савремена здраствена установа изграђена на темељима традиције, која се развија по најсавременијим националним и међународним стандардима, тежећи достизању највишег нивоа пружања здравствене заштите, безбедности и исплативости.

Препознатљива у здравству по квалитету пружених здравствених услуга, задовољству и активном учешћу корисника услуга, запослених и стратешких партнера.