Органи управљања

УПРАВНИ ОДБОР:

 • Весна Малићанин, председник
 • Верољуб Ћирић, заменик председника
 • Александар Тошић, члан
 • Александар Смиљковић, члан
 • Јасмина Краговић, члан
 • Ивана Петровић, члан
 • Јасмина Миленић, члан

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 • Драган Шеровић, председник
 • Хранислав Стајковац, члан
 • Далибор Ђорђевић, члан
 • Живадин Ђорђевић, члан
 • Весна Гочанин, члан

 

РУКОВОДСТВО:

 • Директор: Слађана Брковић, дипломирани економиста
 • Помоћник директора за медицинска питања: др Живадин Ђорђевић, специјалиста интерне медицине
 • Главна сестра болнице и координатор за унапређење квалитета: Весна Вукчевић, виша медицинска сестра
 • Главна сестра стационара и одељења за палијативно збрињавање: Марија Сеизовић, виша медицинска сестра
 • Главна сестра поликлиничке делатности: Милунка Стевановић, медицинска сестра
 • Шеф одељења за правне и економско-финансијске послове: Весна Ивановић, дипломирани економиста