Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Објављено

Јавна набавка мале вредности број 9/19: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (07.03.2019); Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (21.03.2019); Обавештење о закљученом уговору – ( … )Више информацијаЈавна набавка: Намирнице за кухињу

Јавна набавка: Потрошни материјал за биохемијски анализатор

Објављено

Јавна набавка мале вредности број 3/19: Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (07.02.2019); Обавештење о закљученом уговору (13.02.2019);