Дневни извештај

Промет средстава

Рачун:
840-0000004143761-74
  Датум: 00.00.2022
Стање претходног дана: 0,00
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови 0,00 0,00
Mатеријал за дијализу 0,00 0,00
Mатеријални 0,00 0,00
Лекови са Ц листе 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 0,00 0,00
Стање средстава на дан:    0,00
Рачун:
840-0000004143761-81
  Датум: 22.06.2022
Стање претходног дана: 2.017,99
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара 1.200,00 0,00
Mатеријал за дијализу 0,00 0,00
Mатеријални 0,00 0,00
Лекови са Ц листе 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 1.200,00 0,00
Стање средстава на дан:   3.217,99

Архива извештаја