Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 27.01.2022
Стање претходног дана: 376.616,68
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Лекови за дијализу Vega 52547/21 61.008,75 61.008,75
Лекови за дијализу Vega 264876/21 61.008,75 61.008,75
Лекови за дијализу Vega 400499/21 81.345,00 81.345,00
Лекови за дијализу Vega 555209/21 81.345,00 81.345,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Материјал за дијализу Sopharma Trading 1101769899 13.701,60 13.701,60
Материјал за дијализу Sopharma Trading 1101769900 13.728,00 13.728,00
Материјал за дијализу Sopharma Trading 1101805716 13.728,00 13.728,00
Остали материјални трошкови 0,00 0,00
Лекови ван листе лекова 0,00 0,00
Јубиларне 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 325.865,10 325.865,10
Стање средстава на дан:   376.616,68

Архива извештаја