Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 23.05.2019
Стање претходног дана:   66.218,88
Извор средстава Прилив Исплате
1. Средства од РФЗО 0,00 0,00
1.1 Средства за рад 0,00 0,00
1.2 Средства за превоз 0,00 0,00
1.3 Средства за лекове 0,00 0,00
1.4 Лекови са Ц листе 0,00 0,00
1.5 Средства за исхрану 0,00 0,00
1.6 Средства за санитетски материјал 0,00 0,00
1.7 Материјал за дијализу 0,00 0,00
1.8 Средства за енергенте 0,00 0,00
1.9 Акциза 0,00 0,00
2. Средства за остале трошкове 0,00 0,00
2.1 Остало 0,00 0,00
Укупно (1+2) 0,00 0,00
Стање средстава на дан:   66.218,88