Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30Датум: 12.12.2019
Стање претходног дана: 
686.561,97
Извор средставаПриливИсплате
Средства за лекове0,000,00
Средства за лекове0,000,00
Средства за лекове0,000,00
Средства за рад0,000,00
Средства за трансфузију0,000,00
Средства за превоз0,000,00
Енергенти0,000,00
Лекови ван листе лекова0,000,00
Лекови са Ц листе0,000,00
Средства за исхрану0,000,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал0,000,00
Остали материјални трошкови – Физички факултет0,008.160,00
Остали материјални трошкови – Готовина у трезору500,000,00
Остало0,000,00
Укупно(1+2)500,008.160,00
Стање средстава на дан:
678.901,97

Предходни извештаји