Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30 Датум: 14.11.2019
Стање претходног дана: 
196.819,49
Извор средставаПриливИсплате
Средства за лекове0,000,00
Средства за рад0,00 0,00
Средства за трансфузију0,00 0,00
Средства за превоз0,000,00
Енергенти0,000,00
Лекови ван листе лекова0,000,00
Лекови са Ц листе0,00 0,00
Средства за исхрану0,000,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал0,000,00
Средства за дијализу0,000,00
Средства за инвалиде0,000,00
Остали материјални трошкови – Накнаде за услуге које врши УТ0,004.645,77
Остали материјални трошкови – Накнаде за услуге које врши УТ0,0020,00
Остало0,000,00
Укупно(1+2)0,004.665,77
Стање средстава на дан:
192.153,72

Предходни извештаји