Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 23.09.2021
Стање претходног дана: 63.933,95
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Лекови Vega 276801/21 7.168,92 7.168,92
Лекови Sopharma Trading 1101501072 9.537,11 9.537,11
Лекови Adoc 21091508 19.837,13 19.837,13
Лекови Phoenix Pharma 252979121 6.172,71 6.172,71
Лекови Phoenix Pharma 253036121 9.048,60 9.048,60
Лекови Phoenix Pharma 253063121 43.857,00 43.857,00
Лекови Phoenix Pharma 253428121 35.138,40 35.138,40
Лекови Vega 281171/21 18.403,00 18.403,00
Лекови Vega 281175/21 8.186,48 8.186,48
Лекови Inpharm 2105200404 3.070,10 3.070,10
Лекови Sopharma Trading
1101525288
9.913,20 9.913,20
Материјал за дијализу Farmalogist 210357463 64.856,00 64.856,00
Енергенти JP EPS 30075834 180.841,04 180.841,04
Лекови ван листе лекова 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал Yunycom 01/210107760 37.626,24 37.626,24
Средства за санитетски и лабораторијски материјал Labteh 21KFAK01769 4.788,00 4.788,00
Остали материјални трошкови SUPERLAB F21-122317 0,00 9.580,00
Остали материјални трошкови MEDICON DOO 1365/21-S 0,00 20.320,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2107PL-100124-1100180B 0,00 67.899,00
Остали материјални трошкови GVOZDENOVIC PROSPECTING DOO 1071/2021 0,00 20.000,00
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-2524/2021 0,00 28.280,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-0884 0,00 40.000,00
Остали материјални трошкови LASER TEAM DOO 2021-1-1076 0,00 20.886,00
Остали материјални трошкови SCHILLER 21-RN002000386 0,00 30.000,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1521 0,00 5.818,63
Остали материјални трошкови PODRSKA 2011 128 0,00 5.000,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-1044 0,00 40.000,00
Остали материјални трошкови PROGRES DOO 21-RN002000206 0,00 30.000,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 1088 0,00 12.999,99
Остали материјални трошкови Уплата пазара 700,00 0,00
Материјални 07/2021 2 319.875,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 779.018,93 789.227,55
Стање средстава на дан:   53.725,33

Архива извештаја