Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30Датум: 18.02.2020
Стање претходног дана: 
793.249,28
Извор средставаПриливИсплате
Средства за лекове0,000,00
Средства за рад Плата сек. 02/2020 1.део3.822.553,933.822.553,93
Средства за превоз0,000,00
Материјал за дијализу 01/2020464.833,330,00
Енергенти Knez Petrol 22188-000/20190,0045.411,34
Енергенти Knez Petrol 22188-000/20190,00299.294,33
Лекови ван листе лекова0,000,00
Лекови са Ц листе0,000,00
Средства за исхрану 0,000,00
Крв и лабилни продукти од крви 02/2020 1.део7.500,000,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,000,00
Инвалиди0,000,00
Остали материјални трошкови Podrska 2011 060,005.000,00
Остали материјални трошкови Papirdol doo 73-20-01160,004.800,00
Укупно:4.294.887,264.177.059,60
Стање средстава на дан:
911.076,26

Архива извештаја