Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 05.03.2021
Стање претходног дана:   2.368.838,62
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05057/20 0,00 3.169,82
Средства за исхрану SUVOBOR KOOP NN 3206/20 0,00 24.227,91
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFPU1103/20-003 0,00 1.146,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU1103/20-007 0,00 7.045,50
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO IFU1103/20-036 0,00 3.029,17
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifpu1103/20-019 0,00 1.479,60
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1103/20-008 0,00 6.468,00
Средства за исхрану INTER-KOMERC DOO ifu1103/20-049 0,00 569,52
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05443/20 0,00 5.454,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05483/20 0,00 1.650,00
Средства за исхрану ILA PROMET DOO 22-2014295 0,00 918,48
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05530/20 0,00 4.758,00
Средства за исхрану MILK HOUSE DOO 05574/20 0,00 1.584,00
Материјал за дијализу MEDTECH 20-300-000232 0,00 29.760,00
Енергенти KNEZ PETROL 21979-000/2020 0,00 1.324.097,11
Енергенти KNEZ PETROL 12307-000/2020 0,00 32.208,37
Лекови ван листе лекова 01/2021 2 део 13.365,54 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал ECO TRADE BG M-21473 0,00 23.723,54
Средства за санитетски и лабораторијски материјал ECO TRADE BG M-21474 0,00 6.600,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 9325/20 0,00 26.361,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 9344/20 0,00 4.591,08
Средства за санитетски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 9345/20 0,00 693,60
Остали материјални трошкови ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE 2268-443/2021 0,00 3.400,00
Остали материјални трошкови MIKO 2008 0201 0,00 25.499,99
Остали материјални трошкови ACOMA 37/21 0,00 9.432,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 65-21-00158 0,00 2.148,00
Остали материјални трошкови PAPIRDOL DOO 67-21-00222 0,00 3.216,00
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1626 0,00 617,32
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1051 0,00 1.477,57
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1053 0,00 1.477,57
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1056 0,00 936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1058 0,00 936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1059 0,00 936,42
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1061 0,00 1.050,94
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1076 0,00 1.477,57
Остали материјални трошкови KLINICKI CENTAR KRAGUJEVAC 1077 0,00 936,42
Остали материјални трошкови MESSER TEHNOGAS 6170732777 0,00 44.551,56
Остали материјални трошкови YUNYCOM 01/200000384 0,00 50.000,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049520 0,00 2.145,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049320 0,00 4.153,00
Остали материјални трошкови KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE 51-1688-5049420 0,00 3.725,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 13.365,54 1.667.651,90
Стање средстава на дан:   714.552,26

Архива извештаја