Дневни извештај

Промет средстава на буџетском рачуну 840–782661–30 26.04.2018.
Стање претходног дана: 1447112.02
Опис Прилив Исплате
1 Средства од РЗЗО (укупно) 0.00 0.00
1.1 Средстава за рад 0.00 0.00
1.2 Средстава за превоз 0.00 0.00
1.3 Средства за лекове 135363.46 135363.46
1.4 Средства за исхрану 0.00 0.00
1.5 Средства за санитетски материјал 0.00 0.00
1.6 Средства за енергенте 0.00 0.00
1.7 Средства за остале трошкове 0.00 0.00
2 Остало 0.00 0.00
Укупно (1+2): 135363.46 135363.46
0.00
Стање средстава на дан: 1447112.02