Дневни извештај

Промет средстава

Рачун:
840-0000000782661-30

  Датум: 22.09.2022
Стање претходног дана: 93.655,45
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 61.500,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови 354.416,67 0,00
Mатеријал за дијализу 0,00 0,00
Донације 0,00 0,00
Лекови ван листе лекова 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 415.916,67 0,00
Стање средстава на дан:     509.572,12
Рачун:
840-0000000769667-16
  Датум: 00.00.0000
Стање претходног дана:  0.00
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара 0,00 0,00
Mатеријал за дијализу 0,00 0,00
Донације 0,00 0,00
Лекови са Ц листе 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 0,00
Стање средстава на дан:    0,00

Архива извештаја