Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Објављено

Јавна набавка мале вредности број 13/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Измена конкурсне документације (10.04.2018); Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.04.2018); Одлука о додели уговора (25.04.2018); Обавештење ( … )Више информацијаЈавна набавка: Намирнице за кухињу