Јавна набавка: Услугe одржавања здравственог информационог система Heliant Health

Објављено

Јавна набавка мале вредности број 3/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Измена конкурсне документације (17.01.2018); Одлука о додели уговора (29.01.2018); Обавештење о закљученом уговору (12.02.2018);