Јавна набавка: Аспиратор

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 19/19: Позив за подношење понуде; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора(14.05.2019); Обавештење о закљученом уговору(24.05.2019);

Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 12/19: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора; Обавештење о закљученом уговору – партија 1 (12.04.2019); Обавештење о закљученом уговору – партија ( … )More informationsЈавна набавка: Намирнице за кухињу