Јавни конкурс – Август 2022

Posted on

Конкурс за пријем интернисте (22.09.2022); Поништење конкурса (31.08.2022); Конкурс за пријем медицинске сестре на одређено време(24.08.2022); Конкурс за пријем медицинске сестре на одређено време(11.08.2022);

Јавни конкурс – Јул 2022

Posted on

Одлука о поништењу конкурса (22.07.2022); Конкурс за пријем доктора медицине специјалисте (14.07.2022); Конкурс за пријем доктора медицине специјалисте (23.06.2022);

Јавни конкурс – Мај 2022

Posted on

Конкурс за пријем дипломираног фармацеута (31.05.2022); Конкурс за пријем сервира (24.05.2022); Конкурс за пријем лекара интернисте _ 2 позиције (13.05.2022);