Investicije

Sredstvima budžeta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i sredstvima iz projekata Ministarstva zdravlja i nadležnih institucija Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja sprovela je sledeće aktivnosti i realizovala sledeće projekte u oblasti investicija i investicionog održavanja:

 • Adaptacija postojoćeg prostora za potrebe odeljenja za palijativno zbrinjavanje u skladu sa savremenim standardima i potrebama struke;
 • Po projektu “Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” Ministarstva zdravlja i Evropske unije ustanovi je donirana specijalna medicinska oprema za potrebe odeljenja za palijativu;
 • Po projektu “Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” Ministarstva zdravlja i Evropske unije ustanovi je donirano putničko vozilo za potrebe palijative;
 • Adaptacija postojećeg prostora za potrebe odeljenja za hemodijalizu u skladu sa važećim propisima i pravilnicima;
 • Realizovan projekat “Energetska efikasnost”……………(građevinski radovi na izolaciji kompletnog objekta po savremenim standardima i zamena kompletne stolarije aluminijumskom i PVC stolarijom;
 • Ugradnjom solarnih kolektora (21 solarni panel) omogućeno korišćenje obnovljivih izvora energije-sunčeve energije za zagrevanje sanitarne vode u korak sa savremenom tehnologijom;
 • Nabavka sanitetskog vozila čime je zanovljen dotrajali i zastareli vozni park Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja;
 • Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za potrebe hemodijalize;
 • Građevinski radovi na izgradnji dva sanitarna čvora za pacijente;
 • Građevinski radovi na rekonstrukciji postojećeg bolničkog i kuhinjskog lifta;
 • Građevinski radovi na rekonstrukciji dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih cevi i saniranja problematičnih sanitarnih čvorova;
 • Građevinski radovi na kompletnoj zameni dotrajalog krova sa pratećim limarskim radovima;
 • Zbog nedovoljnog broja sanitetskih vozila izvršena nabavka jednog ležećeg sanitetskog vozila;
 • Nabavka medicinske opreme – defibrilatora za koronarnu jedinicu;
 • Nabavka medicinske opreme – holter krvnog pritiska za potrebe dijagnostike;
 • Nabavka medicinske opreme – ultrazvučni aparat sa kardiološkom i abdominaslnom sondom za potrebe dijagnostike;
 • Zamena dotrajalih spoljnih nadzemnih hidranata čime je u poptpunosti stavljena u funkciju spoljna hidrantska mreža;

Nabavka agregata- “Obezbeđenje energetske nezavisnosti Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” po javnom konkursu Ministarstva Pravde RS.