Јавна набавка: Потрошни материјал за биохемијски анализатор

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 3/19: Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (07.02.2019); Обавештење о закљученом уговору (13.02.2019);

Обавештење: Технички проблем у телекомуникацијама

Posted on

Због техничких проблема у обезбеђивању веза од стране Телекома Србије онемогућена је комуникација путем интернета и фиксне телефоније са Специјалном болницом за интерне болести Врњачка Бања. До отклањање квара једини ( … )More informationsОбавештење: Технички проблем у телекомуникацијама