Документација

Posted on

Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки (09.11.2020); Измена плана набавки (27.10.2020); План јавних набавки (23.10.2020);