Јавна набавка 404-1-110/20-46: Лекови са Б и Д листе лекова

Posted on

Обавештење о закљученом уговору Vega (15.01.2021) ; Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (15.01.2021) ; Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (14.10.2021) ; Обавештење о закљученом уговору Beohem 3 (14.10.2021) ; Обавештење ( … )More informationsЈавна набавка 404-1-110/20-46: Лекови са Б и Д листе лекова

Јавна набавка 404-1-110/19-93: Материјал за дијализу

Posted on

Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Nipro Medical; Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Medicon; Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Medicon 2; Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Farmalogist 2; Обавештење о закљученом ( … )More informationsЈавна набавка 404-1-110/19-93: Материјал за дијализу

Јавна набавка 404-1-110/19-28: Лекови са Б и Д листе лекова

Posted on

Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Vega; Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Phoenix Pharma; Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Phoenix Pharma; Обавештење о закљученом уговору (14.01.2021) Farmalogist; Обавештење о закљученом уговору ( … )More informationsЈавна набавка 404-1-110/19-28: Лекови са Б и Д листе лекова