Javna nabavka: Lož ulje

Posted on

Javna nabavka male vrednosti broj 55/18: Poziv za podnošenje ponuda; Konkursna dokumentacija; Odluka o dodeli ugovora (03.01.2019); Obaveštenje o zaključenom ugovoru (15.01.2019);