Јавна набавка: Санитетски и медицински потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 53/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Појашњење конкурсне документације (29.11.2018); Одлука о додели уговора (12.12.2018); Обавештење о закљученом уговору партија 6 (20.12.2018); Обавештење о ( … )More informationsЈавна набавка: Санитетски и медицински потрошни материјал

Јавна набавка: Материјал за дијализу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 46/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (19.10.2018); Измена конкурсне документације (19.10.2018); Измена конкурсне документације (23.10.2018); Појашњење конкурсне ( … )More informationsЈавна набавка: Материјал за дијализу

Јавна набавка: Пацијент монитор

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 45/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Појашњење конкурсне документације (12.10.2018); Одлука о додели уговора (25.10.2018); Обавештење о закљученом уговору (05.11.2018);

Јавна набавка: Дефибрилатор

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 44/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Појашњење конкурсне документације (12.10.2018); Одлука о додели уговора (25.10.2018); Обавештење о закљученом уговору (05.11.2018);