Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 6/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (12.03.2018); Обавештење о закљученом уговору – партија 5 (23.03.2018); Обавештење о закљученом уговору – ( … )More informationsЈавна набавка: Намирнице за кухињу

Јавна набавка: Услугe одржавања здравственог информационог система Heliant Health

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 3/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Измена конкурсне документације (17.01.2018); Одлука о додели уговора (29.01.2018); Обавештење о закљученом уговору (12.02.2018);