Јавна набавка: Потрошни материјал за биохемијски анализатор

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 3/19: Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (07.02.2019); Обавештење о закљученом уговору (13.02.2019);

Јавна набавка: Потрошни материјал за анализатор ацидобазног статуса

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 2/19: Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (07.02.2019); Обавештење о закљученом уговору (13.02.2019);