Јавни конкурс – Август – Децембар 2022

Posted on

Конкурс за пријем доктора медицине интернисте – Рок за пријаву 15 дана (27.12.2022); Конкурс за пријем доктора медицине интернисте – Рок за пријаву 30 дана (07.12.2022); Конкурс за пријем доктора ( … )More informationsЈавни конкурс – Август – Децембар 2022

Јавни конкурс – Јул 2022

Posted on

Одлука о поништењу конкурса (22.07.2022); Конкурс за пријем доктора медицине специјалисте (14.07.2022); Конкурс за пријем доктора медицине специјалисте (23.06.2022);