Оглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар

Posted on

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” ( … )More informationsОглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар

Оглас за пријем у радни однос: Спремачица

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )More informationsОглас за пријем у радни однос: Спремачица

Оглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )More informationsОглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра