ПРОЈЕКАТ “Психолошка подршка палијативном збрињавању”

Posted on

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

Стратегијом за палијативно збрињавање Министарства здравља Републике Србије предвиђено је да:

“Палијативно збрињавање не треба да буде препуштено само здравственим службама већ треба да буде брига целе заједнице. У оквиру активности и ангажовања целокупне заједнице у области палијативног збрињавања неопходно је успостављање међуресорне сарадње, укључивање органа локалне самоуправе, образовних и социјалних установа, као и ангажовање удружења, цркве и међународних организација”.

Сви наведени стратешки партнери имају своју значајну улогу у едукацији друштва, пацијената, породица оболелих и слично.

Успостављањем међуресорне сарадње Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања која у свом капацитету располаже са 12 болесничких постеља на одељењу за палијативно збрињавање, Удружења грађана “Раскршће” и града Краљева омогућено је приближавање водећим принципима и циљевима стратегије кроз Пројекат “Психолошка подршка палијативном збрињавању”.

У оквиру активности и ангажовања заједнице у области палијативног збрињавања у периоду од 02.октобра до 18.децембра 2015. године у Специјалној болници за интерне болести Врњачка Бања, Удружење грађана “Раскршће” из Краљева спроводило је пројекат “Психолошка подршка палијативном збрињавању” који је одобрен одлуком Градског већа града Краљева број 011-127/2015-III 28.августа 2015 године на корист пацијената и чланова породице из Краљева, Врњачке Бање, Рашке и шире. Пројектне активности односиле су се на психолошку подршку оболелима, члановима њихових породица ( 96 сати ) као и здравственим радницима запосленим у јединици за палијативно збрињавање у Специјалној болници за интерне болести Врњачка Бања.

Пројектом је, осим наведеног, предвиђена и реализована серија од осам предавања на тему “Синдром сагоревања здравствених радника у теорији и пракси”, које одржао психолог Петар В. Јекнић, као и три предавања по две теме у вези са претпоставкама палијативног збрињавања које је одржала др Драгана Игњатовић-Ристић, психијатар Клиничког центра “Крагујевац”, ванредни професор на медицинском факултету у Крагујевцу.

Добит од реализације пројекта је вишеструка. На првом месту спроводи се Стратегија за палијативно збрињавање Републике Србије укључивањем психолога у чланове тима за палијативно збрињавање а што пре овог пројекта није било могуће остварити, укључивањем и ангажовањем шире друштвене заједнице у реализацији поменуте стратегије, што је један од ретких примера у пракси.

У практичном раду се показао значај ангажовања психолога на секундарном нивоу здравствене заштите у пружању стручних услуга пацијентима на одељењу палијативе у различитим фазама болести, као и са различитим дијагнозама. Шеф одеељења за палијативно збрињавање др Бранка Јочић потврђује да је психолог Петар В. Јекнић остварио успешну комуникацију са пацијентима на вербалном и невербалном нивоу, радећи на њиховој психичкој релаксацији, препознајући различите симптоме које је обрађивао ради уклањања психичке патње и психичких тегоба узроковане болешћу. У ту сврху је, током посета психолога петком, разговарано са преко 20 пацијентата и са неколико чланова породица.

У корисност ангажовања психолога уверили су се и медицински и немедицински радници Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања кроз индивидуалне разговоре/саветовање код психолога у трајању од сат времена по сусрету. Реч је о пет колегиница које су током три месеца барем једном искористиле могућности саветовања и разговора са психологом. Предавања које је психолог Петар В. Јекнић одржао представљала су синтезу различитих знања а која су у директној вези са разумевањем, превенцијом и превладавањем синдрома сагоревања. Предавања је перманантно пратило десетину запослених који су се позитивно изјаснили о пррименљивости реченог како у професионалном тако и у приватном оквиру.

Предавање проф. др Драгане Игњатовић Ристић су била практична, јасна, богата примерима из редовне праксе захваљујући чему су се посетиоци изјаснили веома позитивно.

На основу изнетих резултата, оцењује се да је пројекат успешно спроведен због чега се захваљујемо граду Краљеву и Удружењу грађана “Раскршће”, као и руководиоцу пројекта, психологу Петру В.  Јекнићу.

У нади да ће се и убудуће омогућити спровођење активности на корист пацијената ангажовањем шире друштвене заједнице и уз захвалнаст на сарадњи,

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста