Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 21.10.2021
Стање претходног дана: 33.629,18
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Лекови са Ц Листе 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Лекови ван листе лекова 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Материјал за дијализу 0,00 0,00
Остали материјални трошкови Накнаде за улуге које врши УТ 0,00 4.528,25
Остали материјални трошкови Накнаде за улуге које врши УТ 0,00 44,00
Материјални 0,00 0,00
Јубиларне 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 0,00 4.572,25
Стање средстава на дан:   29.056,93

Архива извештаја
 • 21.10.2021
 • 20.10.2021
 • 19.10.2021
 • 18.10.2021
 • 15.10.2021
 • 14.10.2021
 • 13.10.2021
 • 12.10.2021
 • 11.10.2021
 • 08.10.2021
 • 07.10.2021
 • 06.10.2021
 • 05.10.2021
 • 04.10.2021