Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 10.05.2022
Стање претходног дана: 205.160,88
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови Принудна наплата 0,00 206.610,88
Остали материјални трошкови Уплата пазара 1.450,00 0,00
Mатеријал за дијализу 0,00 0,00
Mатеријални 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Лекови за дијализу 0,00 0,00
Јубиларне 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 1.450,00 206.610,88
Стање средстава на дан:    0,00

Архива извештаја