Дневни извештај

Промет средстава

Рачун:
840-0000000782661-30

  Датум: 10.08.2022
Стање претходног дана: 1.936,11
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови 0,00 0,00
Mатеријал за дијализу 12.500,00 0,00
Донације Авенија МБ 0,00 0,00
Лекови са Ц листе 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 12.500,00 0,00
Стање средстава на дан:     14.436,11
Рачун:
840-0000000769667-16
  Датум: 00.00.0000
Стање претходног дана:  0.00
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Остали материјални трошкови Уплата пазара 0,00 0,00
Mатеријал за дијализу 0,00 0,00
Донације 0,00 0,00
Лекови са Ц листе 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 0,00 0,00
Стање средстава на дан:    0,00

Архива извештаја