Јавна набавка: Енергенти

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 22/19: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одговор; Одлука о додели уговора (31.07.2019); Обавештење о закљученом уговору I (07.08.2019); Обавештење о закљученом уговору II (07.08.2019); ( … )More informationsЈавна набавка: Енергенти

Јавна набавка: Аспиратор

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 19/19: Позив за подношење понуде; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора(14.05.2019); Обавештење о закљученом уговору(24.05.2019);