Prijava za turističku hemodijalizu

OBAVEŠTENJE: Za obavljanje tretmana potrebno je kontaktirati službu hemodijalize na broj telefona ili adresu elektronske pošte navedenu na našem sajtu. Radno vreme hemodijaliznog centra od 06:30 do 12:30.
Lekar nefrolog u matičnom dijaliznom centu izdaje dijaliznu preskripciju sa detaljnim opisom hemodijalitnog tretmana. Potrebno je priložiti i virusološki status (HIV, HCV, HBS) ne stariji od 2 do 3 meseca.

  Molimo Vas da prijavu uputite 2 sedmice pre termina prve dijalize
  Please, send application form to holiday dialysis unit 2 weeks prior to your first dialysis
  Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year
  Molimo Vas da u prijavi popunite sva polja koja su bitna za vašu dijagnozu
  Please, fill in all form fields that are relevant for your diagnosis  Od | From
  Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year
  Do | To
  Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year


  Ponedeljak/Monday
  Utorak/Tueday
  Sreda/Wednesday
  Četvrtak/Thurday
  Petak/Friday
  Subota/Saturday


  HDF
  Unesite vrednost od 1 do 3 | Enter value from 1 to 3
  HD
  Unesite vrednost od 1 do 3 | Enter value from 1 to 3


  sati | hours  Molimo, pošaljite kopiju poslednje analize virusološkog statusa, ne starije od 2 meseca.
  Please, enclose your last blood results, no older than 2 months.


  HBs-ACDaNe | Yes or No

  HBs AgDaNe | Yes or No

  Anti HCV ACDaNe | Yes or No

  Anti HIV ACDaNe | Yes or No

  MRSADaNe | Yes or No  Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year  DaNe
  DaNe

  G

  G  DaNe  ml  ml(IU/ml)  ml(IU/ml)


  m2

  mmol/l  mmol/l  mmol/l  mmol/l

  UI  UI

  UI  UI  kg  cm  ml/h
  ml/min  mm Hg  mm Hg