Prijava za turističku hemodijalizu

OBAVEŠTENJE: Za obavljanje tretmana potrebno je kontaktirati službu hemodijalize na broj telefona ili adresu elektronske pošte navedenu na našem sajtu. Radno vreme hemodijaliznog centra od 06:30 do 12:30.
Lekar nefrolog u matičnom dijaliznom centu izdaje dijaliznu preskripciju sa detaljnim opisom hemodijalitnog tretmana. Potrebno je priložiti i virusološki status (HIV, HCV, HBS) ne stariji od 2 do 3 meseca.

Molimo Vas da prijavu uputite 2 sedmice pre termina prve dijalize
Please, send application form to holiday dialysis unit 2 weeks prior to your first dialysis
Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year
Molimo Vas da u prijavi popunite sva polja koja su bitna za vašu dijagnozu
Please, fill in all form fields that are relevant for your diagnosisOd | From
Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year
Do | To
Format Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/Year


Ponedeljak/Monday
Utorak/Tueday
Sreda/Wednesday
Četvrtak/Thurday
Petak/Friday
Subota/Saturday


HDF
Unesite vrednost od 1 do 3 | Enter value from 1 to 3
HD
Unesite vrednost od 1 do 3 | Enter value from 1 to 3


sati | hoursMolimo, pošaljite kopiju poslednje analize virusološkog statusa, ne starije od 2 meseca.
Please, enclose your last blood results, no older than 2 months.


HBs-ACDaNe | Yes or No

HBs AgDaNe | Yes or No

Anti HCV ACDaNe | Yes or No

Anti HIV ACDaNe | Yes or No

MRSADaNe | Yes or NoFormat Dan/Mesec/Godina | Format Day/Month/YearDaNe
DaNe

G

GDaNemlml(IU/ml)ml(IU/ml)


m2

mmol/lmmol/lmmol/lmmol/l

UIUI

UIUIkgcmml/h
ml/minmm Hgmm Hg