Јавна набавка 3/20: Намирнице за кухињу

Posted on

Конкурсна документација (07.02.2020); Позив за подношење понуда (07.02.2020); Одлука о додели уговора(25.02.2020); Oбавештење о закљученом уговору – Партија 6 (04.03.2020); Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 (06.03.2020); Обавештење о ( … )More informationsЈавна набавка 3/20: Намирнице за кухињу