Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 13/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Измена конкурсне документације (10.04.2018); Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (10.04.2018); Одлука о додели уговора (25.04.2018); Обавештење ( … )More informationsЈавна набавка: Намирнице за кухињу

Јавна набавка: Намирнице за кухињу

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 6/18: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Одлука о додели уговора (12.03.2018); Обавештење о закљученом уговору – партија 5 (23.03.2018); Обавештење о закљученом уговору – ( … )More informationsЈавна набавка: Намирнице за кухињу