Јавна набавка: Гасно уље

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 57/17: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Измена конкурсне документације (14.11.2017); Одлука о додели уговора (04.12.2017); Обавештење о закљученом уговору (25.12.2017);

Јавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал

Posted on

Јавна набавка мале вредности број 49/17: Позив за подношење понуда; Конкурсна документација; Појашњење конкурсне документације (21.09.2017); Измена конкурсне документације (25.09.2017); Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (25.09.2017); Одлука о ( … )More informationsЈавна набавка: Лабораторијски потрошни материјал