Оглас за пријем у радни однос: Возач санитетског возила

Објављено

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )Више информацијаОглас за пријем у радни однос: Возач санитетског возила

Оглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар

Објављено

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )Више информацијаОглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар

Оглас за пријем у радни однос: Специјалиста интерне медицине

Објављено

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )Више информацијаОглас за пријем у радни однос: Специјалиста интерне медицине

Оглас за пријем у радни однос: Специјалиста интерне медицине

Објављено

Оглас је објављен 24.05.2017. године у новинама Националне службе за запошљавање “Послови”. На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица ( … )Више информацијаОглас за пријем у радни однос: Специјалиста интерне медицине

Оглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар

Објављено

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ ВРЊАЧКА БАЊА На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” ( … )Више информацијаОглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар