Јавни конкурси 2020

Posted on

Доктор медицине на неодређено време (12.03.2020); Кардиолог на неодређено време (12.03.2020); Интерниста на неодређено време (12.03.2020); Медицинска сестра на одређено време (12.03.2020); Спремачица на неодређено време (12.03.2020)

Оглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )More informationsОглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине

Оглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине (2 извршиоца)

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )More informationsОглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине (2 извршиоца)

Оглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за ( … )More informationsОглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине