ПРОЈЕКАТ “Психолошка подршка палијативном збрињавању”

Posted on

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Стратегијом за палијативно збрињавање Министарства здравља Републике Србије предвиђено је да: “Палијативно збрињавање не треба да буде препуштено само здравственим службама већ треба да буде брига ( … )More informationsПРОЈЕКАТ “Психолошка подршка палијативном збрињавању”