Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30 Датум: 19.11.2019
Стање претходног дана: 
191.173,72
Извор средставаПриливИсплате
Средства за лекове Vega 546687/197.939,147.939,14
Средства за лекове Vega 546675/1910.078,2010.078,20
Средства за рад – Плате 11/2019 1 Део3.691.125,513.691.125,51
Средства за трансфузију – Крв 11/2019 1 Део7.666,670,00
Средства за превоз0,000,00
Енергенти 26185298254.351,13254.351,13
Лекови ван листе лекова0,000,00
Лекови са Ц листе0,00 0,00
Средства за исхрану0,000,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал0,000,00
Средства за дијализу0,000,00
Средства за инвалиде0,000,00
Остали материјални трошкови0,000,00
Остало0,000,00
Укупно(1+2)3.971.162,653.963.495,98
Стање средстава на дан:
198.840,39

Предходни извештаји