Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 21.01.2022
Стање претходног дана: 772.044,53
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Лекови за дијализу 0,00 0,00
Лекови Phoenix Pharma 419338121 38.764,00 38.764,00
Лекови Farmalogist 210636060 8.337,67 8.337,67
Лекови Farmalogist 210636452 36.800,50 36.800,50
Лекови Vega 627530/21 30.883,38 30.883,38
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 8416/21 0,00 23.151,07
Средства за санитетски и лабораторијски материјал FLORA-KOMERC 8449/21 0,00 3.264,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал Yunycom 01/210115783 28.146,00 28.146,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал Labteh 21KFAK03311 12.600,00 12.600,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал Yunucom 01/210115905 41.076,00 41.076,00
Материјални 0,00 0,00
Остали материјални трошкови BELIMARKOVAC JP V2112PL-100124-1100180B 0,00 36.034,00
Остали материјални трошкови BANJSKO ZELENILO I CISTOCA JKP 1-00255-01100180 0,00 35.679,00
Остали материјални трошкови INFOLAB DOO 5213-2021-TU-1500 0,00 120.000,00
Остали материјални трошкови PTT SRBIJE 210003114917 0,00 3.780,00
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 08-243-064-2095822 0,00 406,78
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 75-243-036-2095826 0,00 1.318,01
Остали материјални трошкови TELEKOM SRBIJA 90-243-036-2095821 0,00 9.936,43
Остали материјални трошкови MEDICON DOO 3010/21-S 0,00 58.861,79
Остали материјални трошкови SBB KABLOVSKA TELEVIZIJA 9049239940 0,00 4.620,00
Остали материјални трошкови MEDICON DOO 3011/21-S 0,00 17.760,00
Остали материјални трошкови SIEMENS DOO 4665003396 0,00 54.840,00
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ 0,00 4.994,23
Остали материјални трошкови Накнаде за услуге које врши УТ 0,00 20,00
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170876877 0,00 2.192,63
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170881688 0,00 6.580,53
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170892814 0,00 4.387,02
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170894627 0,00 7.311,70
Лекови ван листе лекова Messer Tehnogas 6170898033 0,00 290,66
Јубиларне 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 196.607,55 592.035,40
Стање средстава на дан:   376.616,68

Архива извештаја