Dnevni izveštaj

Promet sredstava

Budžetski račun: 840–782661–30   Datum: 19.01.2022
Stanje prethodnog dana: 404.150,25
Izvor sredstava Priliv Isplate
Sredstva za rad 0,00 0,00
Sredstva za prevoz 0,00 0,00
Energenti 0,00 0,00
Sredstva za ishranu 0,00 0,00
Lekovi za dijalizu 0,00 0,00
Lekovi 0,00 0,00
Krv i labilni produkti od krvi 0,00 0,00
Sredstva za sanitetski i laboratorijski materijal 0,00 0,00
Materijal za dijalizu 0,00 0,00
Ostali materijalni troškovi Sofija uniforme 5 0,00 33.700,00
Lekovi sa C Liste 0,00 0,00
Jubilarne 0,00 0,00
Sredstva za invalide 0,00 0,00
Ukupno: 0,00 33.700,00
Stanje sredstava na dan:   370.450,25

Arhiva izveštaja