Јавна набавка 404-1-110/19-28: Лекови са Б и Д листе лекова

Posted on

Обавештење о закљученом уговору Beohem 1 (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору Beohem 2 (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору Vega (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору Farmalogist (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору ( … )More informationsЈавна набавка 404-1-110/19-28: Лекови са Б и Д листе лекова

Јавна набавка 404-1-110/20-4: Реагенси, изузев за трансфузију

Posted on

Обавештење о закљученом уговору Yunycom 1 (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору Yunycom 2 (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору Vicor 1 (12.10.2020); Обавештење о закљученом уговору Vicor 2 (12.10.2020); Обавештење о ( … )More informationsЈавна набавка 404-1-110/20-4: Реагенси, изузев за трансфузију