Jaвна набавка 47/19: Санитетски и медицински потрошни материјал

Posted on

Конкурсна докуметација (04.12.2019); Позив за подношење понуда (04.12.2019); Обавештење о продужењу рока за подношење понуда(12.12.2019); Одлука о додели уговора (17.12.2019); Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 (25.12.2019); Обавештење о ( … )More informationsJaвна набавка 47/19: Санитетски и медицински потрошни материјал

Jaвна набавка 46/19: Лабораторијски потрошни материјал

Posted on

Позив за подношење понуда (28.11.2019); Конкурсна документација (28.11.2019); Одлука о додели уговора (12.12.2019); Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 (30.12.2019); Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 (30.12.2019); Обавештење ( … )More informationsJaвна набавка 46/19: Лабораторијски потрошни материјал