Правилник о унутрашњем узбуњивању

Posted on

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача  и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање ( … )More informationsПравилник о унутрашњем узбуњивању