Правилник о унутрашњем узбуњивању

Posted on

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача  и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и о другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених ( “Сл. гласник РС”, бр. 49/2015), Управни одбор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања, на седници одржаној дана 02.12.2015.године, донео је:

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА