Набавка 2022

Posted on

Услуге дератизације и дезинсекције, Број набавке: 28/22

 • Обавештење о додели уговора (15.08.2022);
 • Захтев за доставу понуде (01.08.2022);
 • Лекови са Д листе, Број набавке: 30/22

 • Обавештење о додели уговора (20.10.2022);
 • Позив за подношење понуде (29.07.2022);
 • Образац понуде партија 1 (29.07.2022);
 • Образац понуде партија 2 (29.07.2022);
 • Образац понуде партија 3 (29.07.2022);
 • Медицински кисеоник, Број набавке: 26/22

 • Позив за подношење понуда (30.06.2022);
 • Образац понуде (30.06.2022);
 • Обавештење о додели уговора (04.08.2022);
 • Лабораторијски материјал

 • Обавештење о додели уговора (07.07.2022);
 • Позив за подношење понуда (09.06.2022);
 • Образац понуде (09.06.2022);
 • Спирометар, Број набавке: 22/22

 • Обавештење о додели уговора (02.06.2022);
 • Позив за подношење понуда (17.05.2022);
 • Образац понуде (17.05.2022);
 • Гориво за возила, Број набавке: 15/22

 • Обавештење о додели уговора (06.04.2022);
 • Образац понуде (23.03.2022);
 • Позив за подношење понуда (23.03.2022);
 • Санитарије, Број набавке: 7/22

 • Образац понуде (22.02.2022);
 • Позив за подношење понуда (22.02.2022);
 • Обавештење о додели уговора (14.03.2022);
 • Канцеларијски материјал тонери, Број набавке: 6/22

 • Обавештење о додели уговора (02.03.2022);
 • Образац понуде (08.02.2022);
 • Позив за подношење понуда (08.02.2022);
 • Канцеларијски материјал штампани, Број набавке: 5/22

 • Обавештење о додели уговора (02.03.2022);
 • Образац понуде (08.02.2022);
 • Позив за подношење понуда (08.02.2022);
 • Канцеларијски материјал, Број набавке: 4/22

 • Обавештење о додели уговора (02.03.2022);
 • Образац понуде (08.02.2022);
 • Позив за подношење понуда (08.02.2022);
 • Санитетски потрошни материјал, Број набавке: 2/22

 • Обавештење о додели уговора (01.03.2022);
 • Образац понуде (28.01.2022);
 • Позив за подношење понуда (28.01.2022);
 • Санитетски потрошни материјал, Број набавке: 1/22

 • Обавештење о додели уговора (01.03.2022);
 • Образац понуде (28.01.2022);
 • Позив за подношење понуда (28.01.2022);
 • План набавки 2022

 • Измена плана јавних набавки на које се закон не примењује (12.12.2022);
 • Измена плана јавних набавки (12.12.2022);
 • Измењена верзија плана јавних набавки за 2022 (06.04.2022);
 • Измењена верзија плана набавки на које се закон не примењује (06.04.2022);
 • План набавки на које се закон не примењује (03.02.2022);
 • План јавних набавки (03.02.2022);